Đăng ký, khai báo phương tiện trực tuyến như thế nào?

Người dân có thể ở bất cứ đâu đều đăng ký, khai báo phương tiện được. Ảnh chụp màn hình.
Người dân có thể ở bất cứ đâu đều đăng ký, khai báo phương tiện được. Ảnh chụp màn hình.
Người dân có thể ở bất cứ đâu đều đăng ký, khai báo phương tiện được. Ảnh chụp màn hình.
Lên top