Đăng hình ảnh người khác lên Facebook thế nào sẽ bị xử phạt?

Cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân người khác đăng lên Facebook. Ảnh: Thế Lâm
Cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân người khác đăng lên Facebook. Ảnh: Thế Lâm
Cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân người khác đăng lên Facebook. Ảnh: Thế Lâm
Lên top