Đang giải quyết tranh chấp thuê nhà, bỗng nhiều người lạ mang hung khí tìm đến đe doạ

Người lạ cầm hung khí xông vào nhà bà Loan (ảnh cắt từ camera).
Người lạ cầm hung khí xông vào nhà bà Loan (ảnh cắt từ camera).
Người lạ cầm hung khí xông vào nhà bà Loan (ảnh cắt từ camera).
Lên top