Đăng facebook sai sự thật, 2 phụ nữ bị công an gọi làm việc

Công an làm việc với Lê Thị Thơm vì đăng tin sai sự thật. Ảnh: CA.
Công an làm việc với Lê Thị Thơm vì đăng tin sai sự thật. Ảnh: CA.
Công an làm việc với Lê Thị Thơm vì đăng tin sai sự thật. Ảnh: CA.
Lên top