Đang đi bộ gặp ôtô nổ máy liền trộm để đi mua ma tuý

Xe ôtô mà đối tượng trộm chạy. Ảnh: CTV
Xe ôtô mà đối tượng trộm chạy. Ảnh: CTV
Xe ôtô mà đối tượng trộm chạy. Ảnh: CTV
Lên top