Đang chữa bệnh tâm thần vẫn điều hành bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng

Nguyễn Việt Dũng - cầm đầu đường dây bảo kê, cho vay lãi nặng ở Hà Nội. Ảnh: CACC.
Nguyễn Việt Dũng - cầm đầu đường dây bảo kê, cho vay lãi nặng ở Hà Nội. Ảnh: CACC.
Nguyễn Việt Dũng - cầm đầu đường dây bảo kê, cho vay lãi nặng ở Hà Nội. Ảnh: CACC.
Lên top