Đang chờ bị xét xử, thiếu niên gọi bạn mang hung khí đi đánh nhau

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi tìm người trả thù. Ảnh: H.P
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi tìm người trả thù. Ảnh: H.P
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi tìm người trả thù. Ảnh: H.P
Lên top