Dân thắng kiện, Chi cục thuế "không chịu" trả hết nợ cho dân

Bản án có hiệu lực từ năm ngoái, nay Chi cục Thuế vẫn chưa chấp hành.
Bản án có hiệu lực từ năm ngoái, nay Chi cục Thuế vẫn chưa chấp hành.
Bản án có hiệu lực từ năm ngoái, nay Chi cục Thuế vẫn chưa chấp hành.
Lên top