Đàn em thân tín của vợ chồng Loan “Cá” trong băng nhóm bảo kê ra đầu thú

Từ trái qua: Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "Cá"); Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn "Úc") và Đỗ Huy Hùng. Ảnh: Công an cung cấp
Từ trái qua: Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "Cá"); Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn "Úc") và Đỗ Huy Hùng. Ảnh: Công an cung cấp
Từ trái qua: Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "Cá"); Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn "Úc") và Đỗ Huy Hùng. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top