Dàn cựu lãnh đạo Vinashin tham ô 105 tỉ đồng lãi ngoài chống án

Các bị cáo Chính, Sự, Tuyến và Sơn (từ trái qua) tại phiên tòa phúc thẩm.
Các bị cáo Chính, Sự, Tuyến và Sơn (từ trái qua) tại phiên tòa phúc thẩm.
Các bị cáo Chính, Sự, Tuyến và Sơn (từ trái qua) tại phiên tòa phúc thẩm.
Lên top