Dàn cảnh trộm hơn 40 triệu đồng của bệnh nhân tại bệnh viện Việt Đức

Nghi phạm thực hiện vụ trộm (áo trắng) tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Trích từ camera giám sát của bệnh viện.
Nghi phạm thực hiện vụ trộm (áo trắng) tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Trích từ camera giám sát của bệnh viện.
Nghi phạm thực hiện vụ trộm (áo trắng) tại bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Trích từ camera giám sát của bệnh viện.
Lên top