Dàn cảnh mời massage để trộm

Các bị can Chung, Lâm và Bình trong hồ sơ công an. Ảnh: Cơ quan công an.
Các bị can Chung, Lâm và Bình trong hồ sơ công an. Ảnh: Cơ quan công an.
Các bị can Chung, Lâm và Bình trong hồ sơ công an. Ảnh: Cơ quan công an.
Lên top