Dàn cảnh kiểm tra thẻ COVID, kẻ gian giật phắt điện thoại

Dàn cảnh kiểm tra thẻ COVID, kẻ gian giật phắt điện thoại. Ảnh: T.L
Dàn cảnh kiểm tra thẻ COVID, kẻ gian giật phắt điện thoại. Ảnh: T.L
Dàn cảnh kiểm tra thẻ COVID, kẻ gian giật phắt điện thoại. Ảnh: T.L
Lên top