Đâm tình nhân vì bị từ chối đưa tiền chữa bệnh "xã hội"

Đào Thị Then (bên phải) khi bị bắt giữ.
Đào Thị Then (bên phải) khi bị bắt giữ.
Đào Thị Then (bên phải) khi bị bắt giữ.
Lên top