Đâm chủ nợ nhiều nhát, bị cáo ở Hà Nội khai con dao mang theo là để trừ tà

Vũ Đình Phúc đâm chủ nợ suýt tử vong. Ảnh: V.Dũng
Vũ Đình Phúc đâm chủ nợ suýt tử vong. Ảnh: V.Dũng
Vũ Đình Phúc đâm chủ nợ suýt tử vong. Ảnh: V.Dũng
Lên top