Đâm chết xóm trưởng vì nạo vét kênh mương trước nhà

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông đã đâm chết xóm trưởng. ảnh: minh họa
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông đã đâm chết xóm trưởng. ảnh: minh họa
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông đã đâm chết xóm trưởng. ảnh: minh họa