Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đâm chết xóm trưởng vì nạo vét kênh mương trước nhà

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông đã đâm chết xóm trưởng. ảnh: minh họa
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông đã đâm chết xóm trưởng. ảnh: minh họa