Đâm chết người vì nghi ngờ nhóm cho vay tiền lấy gà chọi trừ nợ

Bị cáo Đặng Văn Dương tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Đặng Văn Dương tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Đặng Văn Dương tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top