Đâm chết người rồi quay lại hiện trường giả làm người tốt, đối tượng lãnh 9 năm tù

Đối tượng Lê Sỹ Quốc Thái Anh.
Đối tượng Lê Sỹ Quốc Thái Anh.
Đối tượng Lê Sỹ Quốc Thái Anh.
Lên top