Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đâm chết người khi đang mổ lợn

Hiện trường xảy ra án mạng tại lò mổ
Hiện trường xảy ra án mạng tại lò mổ