Đâm chết người khi đang mổ lợn

Hiện trường xảy ra án mạng tại lò mổ
Hiện trường xảy ra án mạng tại lò mổ