Đâm chết người khi bị đánh hội đồng

Bị cáo Lâm (giữa) - đâm chết anh H sau khi bị nạn nhân đánh. Ảnh: V.D
Bị cáo Lâm (giữa) - đâm chết anh H sau khi bị nạn nhân đánh. Ảnh: V.D
Bị cáo Lâm (giữa) - đâm chết anh H sau khi bị nạn nhân đánh. Ảnh: V.D
Lên top