Đâm chết người do mâu thuẫn trong quán cà phê

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc