Đâm chết người chỉ vì gọi điện thoại nhầm

Các bị cáo trong vụ án giết người từ cuộc gọi điện thoại nhầm. Ảnh: V.Dũng.
Các bị cáo trong vụ án giết người từ cuộc gọi điện thoại nhầm. Ảnh: V.Dũng.
Các bị cáo trong vụ án giết người từ cuộc gọi điện thoại nhầm. Ảnh: V.Dũng.
Lên top