Đâm chết bạn nhậu vì tranh cãi biển số xe

Bị cáo Danh Chel chỉ vì tranh cãi về biển số xe mà đâm chết bạn nhậu. Ảnh: PV
Bị cáo Danh Chel chỉ vì tranh cãi về biển số xe mà đâm chết bạn nhậu. Ảnh: PV
Bị cáo Danh Chel chỉ vì tranh cãi về biển số xe mà đâm chết bạn nhậu. Ảnh: PV
Lên top