Đâm chết bạn nhậu do xô xát sau tiệc liên hoan

Bi can Lương Minh Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Bi can Lương Minh Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Bi can Lương Minh Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Lên top