Đâm 2 nhát kéo, lĩnh 8 năm tù

Mai Trinh tại phiên tòa. (Ảnh: C.T.V)
Mai Trinh tại phiên tòa. (Ảnh: C.T.V)