Đắk Nông: Nhiều đối tượng phá rừng ngay trước tết

Hiện trường vụ phá rừng.
Hiện trường vụ phá rừng.
Hiện trường vụ phá rừng.
Lên top