Đắk Nông: Khởi tố 5 đối tượng phá rừng cận tết

Một cây gỗ bị các đối tượng đốn hạ.
Một cây gỗ bị các đối tượng đốn hạ.