Đắk Nông: Khởi tố 5 đối tượng phá rừng cận tết

Một cây gỗ bị các đối tượng đốn hạ.
Một cây gỗ bị các đối tượng đốn hạ.
Một cây gỗ bị các đối tượng đốn hạ.
Lên top