Đắk Nông: Chập điện, hơn 1.000 con lợn của dân chết cháy

Vụ cháy khiến hơn 1.000 con lợn bị chết.
Vụ cháy khiến hơn 1.000 con lợn bị chết.