Đắk Lắk phát hiện 20 trường hợp sử dụng bằng giả, không hợp lệ đi xin việc

Phòng An ninh chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện nhiều trường hợp ở huyện Cư Kuin sử dụng bằng giả, bằng không hợp lệ đi xin việc làm. Ảnh: T.X
Phòng An ninh chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện nhiều trường hợp ở huyện Cư Kuin sử dụng bằng giả, bằng không hợp lệ đi xin việc làm. Ảnh: T.X
Phòng An ninh chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện nhiều trường hợp ở huyện Cư Kuin sử dụng bằng giả, bằng không hợp lệ đi xin việc làm. Ảnh: T.X
Lên top