Đắk Lắk: Bắt nguyên thượng tá công an lừa đảo “chạy” trường