Đại tá Phùng Tiến Triển: "Những lời mẹ ông trùm Nguyễn Thanh Tuân nói khiến chúng tôi nghẹn ngào"

Đại tá Phùng Tiến Triển.
Đại tá Phùng Tiến Triển.
Đại tá Phùng Tiến Triển.