Đại tá Phạm Trường Dân nói về vụ bé trai bị bố đẻ, mẹ kế hành hạ

Đại tá Phạm Trường Dân. Ảnh: Xuân Hải.
Đại tá Phạm Trường Dân. Ảnh: Xuân Hải.