Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh_Ảnh: HAC
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh_Ảnh: HAC
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh_Ảnh: HAC
Lên top