Đại gia lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng chục tỉ của PGBank

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.D.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.D.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: V.D.
Lên top