Đại gia lái xe tông chết người: Chi 600 triệu, gia đình nạn nhân bãi nại

Vợ chồng ông Lý Cô đã làm đơn bãi nại cho Giám đốc ;lái ô tô đâm chết con mình (ảnh Nhật Hồ)
Vợ chồng ông Lý Cô đã làm đơn bãi nại cho Giám đốc ;lái ô tô đâm chết con mình (ảnh Nhật Hồ)
Vợ chồng ông Lý Cô đã làm đơn bãi nại cho Giám đốc ;lái ô tô đâm chết con mình (ảnh Nhật Hồ)
Lên top