"Đại gia" Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố vì nâng khống giá bất động sản rồi mua lại giá cao

Bà Hứa Thị Phấn trước đó bị Tòa tuyên 30 năm tù
Bà Hứa Thị Phấn trước đó bị Tòa tuyên 30 năm tù
Bà Hứa Thị Phấn trước đó bị Tòa tuyên 30 năm tù
Lên top