Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại gia Cao Toàn Mỹ gửi đơn cầu cứu

Ông Cao Toàn Mỹ tại phiên tòa. Ảnh PV
Ông Cao Toàn Mỹ tại phiên tòa. Ảnh PV