Đại gia Cao Toàn Mỹ gửi đơn cầu cứu

Ông Cao Toàn Mỹ tại phiên tòa. Ảnh PV
Ông Cao Toàn Mỹ tại phiên tòa. Ảnh PV