Đại diện VKS nói về mối quan hệ của bị cáo Thanh Thúy với ông Nguyễn Thành Tài

Lên top