Đại diện cửa hàng sữa TH True Milk xin lỗi khách hàng vì sản phẩm có giòi

Sản phẩm sữa có giòi theo đại diện TH True Milk là do quá trình vận chuyển.
Sản phẩm sữa có giòi theo đại diện TH True Milk là do quá trình vận chuyển.
Sản phẩm sữa có giòi theo đại diện TH True Milk là do quá trình vận chuyển.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM