Đại diện Công ty Nhật Cường vắng mặt trong phiên toà phúc thẩm

11 bị cáo, trong đó có 7 nhân viên của Công ty Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt, miễn liên đới bồi thường 221 tỉ đồng. Ảnh: V.D
11 bị cáo, trong đó có 7 nhân viên của Công ty Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt, miễn liên đới bồi thường 221 tỉ đồng. Ảnh: V.D
11 bị cáo, trong đó có 7 nhân viên của Công ty Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt, miễn liên đới bồi thường 221 tỉ đồng. Ảnh: V.D
Lên top