Đại án OceanBank: Luật sư “bật” lại quan điểm luận tội của Viện kiểm sát

Luật sư Nguyễn Minh Tâm đại diện cho nhóm 4 luật sư bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đưa ra quan điểm tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình tivi.
Luật sư Nguyễn Minh Tâm đại diện cho nhóm 4 luật sư bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đưa ra quan điểm tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình tivi.
Luật sư Nguyễn Minh Tâm đại diện cho nhóm 4 luật sư bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đưa ra quan điểm tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình tivi.