Đại án OceanBank: Chủ tịch HĐTV và Kế toán trưởng Lọc hóa dầu Bình Sơn từng bị triệu tập

Ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (lúc bị bắt).Ảnh: A.C
Ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (lúc bị bắt).Ảnh: A.C
Ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (lúc bị bắt).Ảnh: A.C
Lên top