Đại án Oceanbank chi lãi ngoài: Cựu sếp Vinashin khai gì tại tòa?

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự tại phiên tòa ngày 10.6. Ảnh Trần Vương
Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự tại phiên tòa ngày 10.6. Ảnh Trần Vương
Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự tại phiên tòa ngày 10.6. Ảnh Trần Vương
Lên top