Đại án OceanBank: Cấp trên xách 20 tỷ đi ... biếu cấp dưới?

Các bị cáo trong phiên xử. Ảnh: Bảo Thắng
Các bị cáo trong phiên xử. Ảnh: Bảo Thắng
Các bị cáo trong phiên xử. Ảnh: Bảo Thắng
Lên top