Đã xác định được 2 nghi can trong vụ thảm sát ở Quảng Ninh