Đã xác định danh tính tội phạm ma tuý vừa bị tiêu diệt