Đã tìm ra kẻ dùng tiền âm phủ trả lại cho 2 du khách

Lái xe taxi và số tiền âm phủ trả lại cho du khách tại cơ quan điều tra.
Lái xe taxi và số tiền âm phủ trả lại cho du khách tại cơ quan điều tra.
Lái xe taxi và số tiền âm phủ trả lại cho du khách tại cơ quan điều tra.