Đã thu nhận hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp trên toàn quốc

Đại tá Ngô Như Cường, Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. Ảnh: Phạm Đông
Đại tá Ngô Như Cường, Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. Ảnh: Phạm Đông
Đại tá Ngô Như Cường, Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. Ảnh: Phạm Đông
Lên top