Đã thu nhận gần 3.000 hồ sơ tạm trú để cấp căn cước công dân gắn chip

Hà Nội đang là đơn vị dẫn đầu trong cấp căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Hà Nội đang là đơn vị dẫn đầu trong cấp căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Hà Nội đang là đơn vị dẫn đầu trong cấp căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Lên top