Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dã tâm thâm độc của người phụ nữ sát hại "thầy bói"